DGF
Nyitóoldal Szolgáltatások Termékeink Oktatás DGF Nonprofit Kft Partnerek   Kapcsolat

DGF Hungary Nonprofit Kft.

A DGF Hungary Nonprofit Kft. ez év augusztusában alakult azzal a céllal, hogy a munkatársai által korábban elkezdett munkához jogi hátteret biztosítson.

A későbbiekben vázolt munka 5 -6 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor célul tűztük ki, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő vidéki területekre olyan komplex programot állítsunk össze, amely elősegíti az egyes térségek felzárkóztatását, hosszabb távon fenntartható munkahelyeket teremt, a hátrányos helyzetű lakosság szemléletében pozitív hatásokat generál, megoldást talál a társadalmi együttélés elősegítésére, segítséget nyújt a lakosság rossz egészségügyi és mentális állapotának megváltoztatásához, feléleszti a közösségi tudatot és a kulturális hagyományok iránti igényt.

A Nonprofit Kft jelenlegi munkatársai már évekkel ezelőtt a Cserehát térség egyik hátrányos kistérségében dolgoztak. Segítettek a problémák megfogalmazásában, több pályázat összeállításában. A lehetőségeket, elképzeléseiket több száz oldalon, írásban foglalták össze, melyet helyi és államigazgatási érdekelteknek megküldtek. Ezek a fejlesztési elképzelések egyre több helyen felbukkannak, anélkül azonban, hogy a forrást megjelölnék. A megfogalmazott programok komplex egységet képeznek. Egy részük rövid idejű támogatás után önálló gazdasági egységként is megáll, míg mások akár több évtizednyi törődést követelnek.

A fentiek alapján kialakított és folyamatosan fejlődő térségfejlesztési Mintaprogramunk négy fő pillérre épül. A komplex program végrehajtásakor a pilléreket lehetőleg időben párhuzamosan az adott helyzetre igazítva kell elindítani. A négy pillér az alábbi:

 • A szegénység leküzdésének megkezdése értékteremtő munkahelyekkel
  • versenyképessé váló agrárium megteremtése
   mintafarmok és oktatási központok kialakítása,
  • háztáji kiskerti kultúra meghonosítása,
  • falusi kispiacok létesítése az önellátás céljából,
 • Az oktatás-nevelés megkezdése az óvodától a felnőtt képzésig
  • korszerű óvoda bázisok kialakítása,
  • a felnőtt lakosság bevonása az oktatási-nevelési munkába,
  • speciális felnőttképzés kialakítása,
  • öntevékeny kulturális- és sportegyesületek szervezése
 • Élhető környezet teremtése, térségfejlesztés
  • korszerű faluközpontok kialakítása,
  • a pályakezdők letelepedési feltételeinek megteremtése,
  • úthálózat és közlekedés fejlesztése,
  • kereskedelemfejlesztés, kereskedő házak alapítása,
 • Korszerű energiagazdálkodás
  • megújuló energiákkal kapcsolatos lehetőségek kiaknázása,
  • korszerű hulladékgazdálkodás megteremtése
  • energia ültetvények telepítése, feldolgozása,

A jelenlegi helyzetben esélyt látunk arra, hogy rövidtávon munkahelyeket teremtsünk, és olyan programokat vezessünk be, amely nemcsak a térségben, de az egész országban, sőt a szomszédos országokban is példaértékűvé válhatnak.

Amennyiben a kormányzattól felhatalmazást és támogatást kapunk, azonnal el tudjuk kezdeni programunkat, amelynek alapján 2012-ben olyan programstruktúrát dolgozunk ki, amellyel az ország az EU-ban megfelelő pályázati lehetőséget kap illetve az EU teljes területén irányítója lehet a felzárkóztatási programnak.

A program megvalósításához kezdetben költségvetési, állami, Európai Uniós támogatásra van szükség, amely az indítást követő 5-10 éven belül megtérülhet, a segélyezési igények, közmunka program finanszírozás csökkenésén keresztül illetve a befizettet adók növekedése által. A program megtérülését segítheti a célhoz kapcsolódó hitelkonstrukciók kidolgozása és befektető csoportok bevonása.

A DGF Hungary Nonprofit Kft. részt kíván venni, a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia, Térségi komplex vidékfejlesztési programok kidolgozásában. Ennek keretén belül vállalja a kiemelt fejlesztési programok stratégiai tervezését, az egymásra épülő, minimum 15-25 évet felölelő gazdasági, infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztési programok összehangolását a szakmai, illetve pénzügyi feladatok lebonyolítását, továbbá a vidékfejlesztési és a Roma Felzárkóztatási Stratégia kapcsolódó pontjainak kezelését.


Budapest, 2011. november 5.


vissza az előző oldalra

 

copyright 2009 DGF Kft.